Balletschool Lilianne Butler - Klassiek ballet-Moderne dans-Jazz-street-Showdance
Informatie balletschool

Let op: per 1 september 2018 is de balletschool overgenomen door Jes! Dance Center. Het nieuwe rooster en meer informatie hierover is ook te vinden op 

MAANDAG
16.00-17.00 Lesnr.1801  Klassiek/ Modern Niveau 7: 10-11 jaar
17.00-18.00 Lesnr.1802  Klassiek/ Modern Niveau 6: 9-10 jaar
18.00-19.15 Lesnr.1803  Klassiek/ Modern Niveau 9: 13-15 jaar
19.30-20.30 Lesnr.1804  Modern volwassenen
20.30-21.30 Lesnr.1805  Klassiek volwassenen

DINSDAG
16.30-17.15 Lesnr.1806  Pre-ballet Niveau 1,2 : 4,6 jaar
17.15-18.15 Lesnr.1807  Klassiek/ Modern niveau 5: 7-9 jaar
18.15-19.15 Lesnr.1808  #Project lessen
19.30-20.30 Lesnr.1809  Modern volwassenen
20.30-21.30 Lesnr.1810  Jazz volwassenen
 
 
WOENSDAG
16.45-17.45 Lesnr.1811  Kidsdance A: 7-10 jaar
17.45-18.45 Lesnr.1812  Jazz dance mix Niveau C: 12+
18.45-20.00 Lesnr.1813  Klassiek/ Modern Niveau 10 : 15 +
20.00-21.00 Lesnr.1814  Jazz volwassenen
 
DONDERDAG
16.00-17.00 Lesnr.1815  Klassiek/ Modern Niveau 3,4: 6-8 jaar
17.00-18.00 Lesnr.1816  Klassiek/ Modern Niveau 8: 11-13 jaar
18.00-19.00 Lesnr.1817  Kidsdance B: 10-12 jr.
19.00-20.15 Lesnr.1818  Jes! Dance Company
 
* Doorgang van de lessen onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. De organisatie behoudt ten alle tijden het recht het uurrooster te veranderen. De genoemde leeftijden zijn een richtlijn.

Privacyverklaring Balletschool Lillianne Butler
 
Balletschool Lilianne Butler is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Balletschool Lilianne Butler verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
- Het indelen van onze leerlingen in groepen
- Afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening   uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten 
- Om diensten aan u te leveren
 
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten afneemt. 
 
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Balletschool Lilianne Butler neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Balletschool Lilianne Butler bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan belastingwetgeving. Uw contactgegevens houden wij in ons bestand om u ook na beëindiging lidmaatschap te kunnen informeren over nieuwe activiteiten van de balletschool. Indien u hier problemen mee heeft, kunt u dit kenbaar maken via liliannebutler@me.com. In dat geval verwijderen wij uw contactgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Balletschool Lilianne Butler verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletschool Lilianne Butler. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balletschool Lilianne Butler neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via liliannebutler@me.com.

 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint